Thể Hình

Thể Hình

Tập luyện thể hình là một quá trình kéo dài và thường được tính bằng năm. Với các bạn mới tập Gym thì cần phải tìm hiểu nhiều thứ với lượng kiến thức khá nhiều, với các bài tập thể hình được giới thiệu chi tiết kèm hình ảnh minh họa đầy đủ, thì ngay cả Gymer mới cũng có thể dễ dàng tập theo.