Cơ vai (Shoulder)

Cơ vai (Shoulder)

Các bài tập vai sẽ cho bạn vờ vai to khỏe vạm vỡ đầy vẻ khỏe mạnh nhất, hãy bắt đầu vào tập luyện ngay đi nào.