44 bài BodyWeight tăng sức mạnh cơ bắp đỉnh nhất

 Flash Sale Tăng cơ - 6 sản phẩm whey hot nhất

Bộ sản phẩm TPBS tăng sức đề kháng

Đây là Video chia sẻ 44 bài tập Bodyweight giúp tăng cường cân nặng cho các bạn hiệu quả nhất mọi thời đại. Các bạn có thể tìm kiếm thêm các bài tập trong Blog bằng cách tìm kiếm trên trang web nhé.

44 bài BodyWeight tăng sức mạnh cơ bắp đỉnh nhất Thể Hình Channel

 

44 bài tập thể hình hiệu quả nhất mọi thời đại

 1. Mountain Climber
 2. Dragon Walks
 3. Jumping Lungles
 4. Pike Roll Out
 5. Burpees
 6. hanging Knees to Elbow
 7. Frozen V-Sit
 8. SpiderMan Pushup
 9. Single Leg Burpees
 10. Hindu Pushup
 11. Diamon Pushup
 12. Lawnmower Extension
 13. Archer Pushup
 14. Fingertip Pushup
 15. Hanging Leg Raise
 16. Clapping Pushup
 17. Single Leg Box Jump
 18. Chest Tap Push up
 19. Archer Pullup
 20. Clapping Pull Up
 21. Crucifix Pushup
 22. Hanging Wipers
 23. hanging Leg Raise to Lever
 24. One Arm Hanging Leg Lifts
 25. Pistol Squat
 26. L Seat
 27. Muya Thai Pushup
 28. Dragon Flags
 29. Ab Crunch Shredder Dips
 30. Tricep Clap Pushups
 31. Lalanne Pushups
 32. Muscle Ups
 33. Ab Wheel Roll Out
 34. Bodyweight Triceps Extension
 35. One Arm Pushup
 36. One Arm, One Leg Pushup
 37. Thigh Slap Pushup
 38. Aztec Pushup
 39. Superman Pushups
 40. Hannibal For King Leg Flutters For men
 41. One Handed Clap Pushup
 42. Back Flip Burpees
 43. 360 Pushup