25 bài tập giảm mỡ toàn thân, phát triển cơ bắp với Kettlebell

Sữa Tăng Sức Mạnh Giảm Cân Không Chất Kích Thích BPI Sport CLA + Carnitine 350g

 Banner Viên Uống Đốt Mỡ Nutrex Lipo 6 Black Ultra Concentrate 60 Viên 650*250

Kettlebell là một loại tạ đặc biệt có thể giúp bạn thực hiện nhiều bài tập giảm mỡ tăng cơ mà tạ Dumbbell không làm được. Và để tập luyện với tạ Kettlebell thường chúng ta phải vận động nhiều nhóm cơ với nhau và như vậy bạn có thể tập cùng lúc được nhiều cơ bắp hơn và nếu bạn đang giảm cân thì bạn sẽ rút ngắn được thời gian giảm mỡ để tăng cơ tốt hơn.

Giảm mỡ toàn thân, phát triển cơ bắp với Kettlebell
Giảm mỡ toàn thân, phát triển cơ bắp với Kettlebell

 

Danh sách các bài tập với tạ Kettlebell

1. Windmill
2. Figure 8
3. Lunge with pass under
4. Goblet squat
5. Racked reverse lunge
6. Single arm overhead squat
7. Squat rockers
8. Kettlebell swing
9. See Saw press
10. Kettlebell row
11. Halos
12. Sling shot
13. Squat catch and press
14. Tea pots
15. Thrusters
16. Kettlebell Deadlift
17. Turkish get up
18. Renegade rows
19. Push up to dip
20. Push up shuffle
21. Side plank row
22. Floor press
23. Overhead single arm sit-up
24. Floor wipers
25. Bottom up carry

YouTube video