Mass Muscle Gainer 4.62kg
Home Thể Hình Cơ cầu vai (Traps)

Cơ cầu vai (Traps)

Các bài tập cơ cầu vai sẽ giúp bạn có đôi vai rộng và khỏe mạnh, để thực hiện các bài tập khác được dễ dàng và hiệu quả hơn.