Mass Muscle Gainer 4.62kg

Plank

Các bài tập Plank sẽ cơ bụng của bạn run lên, nếu bạn muốn giảm mỡ bụng hiệu quả. Tập Plank chính là động tác mà bạn cần ngay và tập mỗi ngày để giúp mỡ bụng tránh xa bạn.