Mass Muscle Gainer 4.62kg
Home Thể Hình Cơ xô (Lats)

Cơ xô (Lats)

Cơ xô là nhóm cơ giúp bạn có tấm lưng đẹp hoàn hảo hơn. Nếu bạn đang cần giảm mỡ lưng, tăng cơ phần lưng thì đây sẽ là các bài tập không thể bỏ qua.