Mass Muscle Gainer 4.62kg

Cơ lưng giữa (Midle Back)

Cơ lưng giữa cũng là nhóm cơ quan trọng cần tập để giúp bạn có cơ lưng rắn chắc. Hãy tập luyện ngay các bài tập cho cơ lưng giữa này ngay nhé.