Extreme Massive Mass Gainer
Trang chủ Tags Cơ đùi trước

Tag: Cơ đùi trước

Cơ đùi trước là nhóm cơ lớn ở đùi, nó giúp bạn gia tăng sức mạnh khi tập nặng với tạ. Do vậy, nhóm cơ này rất cần được tập luyện để phát triển khỏe mạnh.