Mass Muscle Gainer 4.62kg
Home Thể Hình Cơ lưng dưới (Lower Back)

Cơ lưng dưới (Lower Back)

Cơ lưng dưới giúp liên kết phần thân trên và thân dưới, nếu cơ lưng dưới yếu thì bạn sẽ gặp nhiều khó khăn khi tập gym đó. Hãy tập cơ lưng dưới ngay đi.