Extreme Massive Mass Gainer
Home Thể Hình Cơ đùi trong (Adductor)

Cơ đùi trong (Adductor)

Cơ đùi trong là 1 nhóm cơ nhỏ gần 2 bên háng, để tập luyện cho nhóm cơ này thì các bạn hãy áp dụng các bài tập sau nhé. Nó sẽ giúp cho các bạn có được một đôi chân thon dài gợi cảm hết mức cho xem.