Công cụ tính khối lượng cơ tự nhiên tối đa bạn có thể đạt được

Xem lại bài viết gốc
  • Chiều cao: Không tính giày dép
  • Mắt cá chân: Đường nhỏ nhất giữa mắt cá chân và bắp chân.
  • Cổ tay: Đường bao quanh cổ ngay ngay giữa cục xương nhô ra khi bàn tay mở (styloid )
  • Bodyfat - Tỉ lệ mỡ tối đa bạn muốn tính.
Chiều cao cm
Cổ tay cm
Mắt cá chân cm
Bodyfat %