Mass Muscle Gainer 4.62kg

Cơ tay sau (Triceps)

Cánh tay khỏe không chỉ nhờ cơ tay trước và còn có cả giúp đỡ của cơ tay sau. Các bài tập cơ tay sau này sẽ giúp cánh tay của bạn khỏe hơn một cách toàn diện.