Extreme Massive Mass Gainer
Home Thể Hình Cơ đùi sau (Hamstrings)

Cơ đùi sau (Hamstrings)

Cơ đùi sau là một phần quan trọng khi tập thể hình, nếu cơ đùi sau yếu bạn sẽ khó tập luyện được các bài nâng tạ nặng. Vì vậy các bài tập cơ đùi sau này sẽ giúp bạn tránh được điều đó.